عربي EN FR TR

    Çalışma Grupları

Updated: 14.01.2015

Çalışma Grupları (ÇG) mekanizması, Stratejinin hedeflerinin gerçekleştirilmesinde temel uygulama araçlarından biridir. Strateji, bütün işbirliği alanlarında düzenli olarak gerçekleştirilen ÇG toplantıları aracılığıyla Üye Ülke uzmanlarının İSEDAK işbirliği çalışmalarına aktif ve doğrudan katılımını sağlamaktadır. ÇG, bilgi üretilmesi ve yayılmasının sağlanması, deneyim ile iyi uygulamaların paylaşılmasını amaçlamaktadır. Çalışma Grupları, aynı zamanda ortak kalkınma sorunlarına çözüm üretilmesi amacıyla Üye Ülkeler arasında ortak bir anlayış oluşturulması ve politikaların yakınlaştırılmasına yönelik uygun bir zemin sağlamaktadır.

ÇG, İSEDAK Stratejisiyle belirlenen ticaret, ulaştırma ve iletişim, turizm, tarım, yoksullukla mücadele ve mali işbirliği alanlarında kurulmuştur. ÇG, temel sorunlara odaklanmaya imkan verecek şekilde esnek ve gayri resmi bir yapıya sahiptir. Çalışma grupları, iş odaklı teknik uzman toplantıları niteliğinde olup prosedürün daha az olduğu uygulamaya yönelik gruplardır. Yılda en az iki kez Ankara'da toplanır. ÇG faaliyetleri, her yıl düzenlenen İSEDAK Bakanlar Oturumunda Yüksek Düzeyli Uzmanlar Toplantısına rapor edilir.

ÇG üyeliği, gönüllülük esasına dayalıdır. Belirli bir Çalışma Grubuna katılmak isteyen Üye Devletler, İSEDAK Koordinasyon Ofisi'ne (CCO) yazılı bildirimde bulunarak kendilerini ilgili ÇG toplantılarında temsil edecek kamu kurumlarını belirtirler. Yalnızca, ilgili Çalışma Grupları için belirledikleri kurumları ve odak noktalarını resmi olarak bildirmiş olan Üye Devletlere davetiye mektubu gönderilir.

ÇG, yüksek kalitede çıktı elde etmek amacıyla ilgili alanlarda yeterli derecede uzmanlığa sahip üye ülke temsilcilerinden oluşmaktadır Bu nedenle, üye ülkelerin Çalışma Gruplarında yetkili uzmanlar tarafından temsil edilmesi çok önemlidir. Üye olmayan bir ülke, ekonomi alanında çalışan İİT kuruluşları, konusunda uzman bölgesel ve uluslararası kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve özel sektör kuruluşları da tartışmalara zenginlik katmak amacıyla ÇG Toplantılarına davet edilebilir.

Her bir ÇG, belli bir temayla toplanır. ÇG Toplantılarında tartışmalara zenginlik katmak amacıyla, ilgili ÇG Toplantılarının teması ile ilgili analitik çalışmalar ve Sektöre Yönelik Genel Görünüm raporu hazırlanır. ÇG Toplantılarının çıktıları, CCO tarafından "Toplantı Tutanakları" olarak yayınlanır. Çalışma Grupları ile ilgili tüm yayın ve sunumlara, İSEDAK internet sitesindeki Çalışma Grupları Bölümünden ulaşabilirsiniz.

Çalışma Grupları, İSEDAK Stratejisi'nin uygulanması çerçevesinde, 2013 ve 2014 yıllarında belirlenen altı işbirliği alanında 23 toplantı gerçekleştirmiştir. Bütün Çalışma Grubu Toplantılarına yönelik bilgilere, ilgili bölüm başlıklarından ulaşabilirsiniz.

İSEDAK Çalışma Grupları için Örnek Bildirim Formu