عربي EN FR TR

   Ticaret

Updated: 14.01.2015

Uluslararası ticaret, ekonomik ve sosyal kalkınma adına önemli bir lokomotiftir. Uluslararası ticaretin geliştirilmesi aynı zamanda yaşam standardının yükseltilmesi ve yatırımlar ile istihdamın arttırılmasına katkıda bulunmaktadır. Pek çok ülke, uluslararası ticareti diğer ülkelerle entegrasyonu güçlendirecek önemli bir araç olarak görmektedir. Ülkeler ihracat bakımından daha büyük tüketici piyasalarına erişim sağlamak, yeni istihdam fırsatları yaratmak, doğrudan yabancı yatırımları çekmek ve en önemlisi sürdürülebilir uzun vadeli ekonomik büyüme sağlamak gibi çeşitli amaçlar doğrultusunda, bilhassa bölgesel anlamda ekonomik entegrasyon arayışına girmektedir. Gelişmekte olan ülkeler de Transatlantik Ticaret ve Yatırım Ortaklığı (AB-ABD), Trans-Pasifik Ortaklığı (ABD-Pasifik Okyanusuna kıyısı olan 13 Ülke), AB-Meksika Serbest Ticaret Anlaşması ve Genişletilmiş Ekonomik Angajman (ABD-ASEAN) gibi büyük ve çok taraflı ticaret anlaşmalarına taraf olma konusunda son yıllarda istekli görünmektedir.

Konunun ehemmiyetinin farkında olan İSEDAK, kurulduğu 1984 yılından bu yana ticaret ile ilgili çeşitli programları hayata geçirmiştir. Halihazırda İİT-içi ticaretin arttırılmasına yönelik olarak İSEDAK gündeminde İİT Tercihli Ticaret Sistemi (TPS-OIC) ve Yol Haritası gibi önemli programlar/projeler bulunmaktadır.

İİT-içi ticaret hacmi ve payı, son yıllarda yükselen bir grafik sergilemektedir. 1989 yılından yaklaşık 150 milyar ABD Doları olan İİT-içi toplam ticaretin itibari değeri, 2005 yılında 271,45 milyar ABD Dolarına yükselmiştir. 2005 tarihli On Yıllık Eylem Programının uygulanmaya başlandığı günden sonra bu değer, 2013 yılı itibariyle 778,75 milyar ABD Dolarına yükselirken İİT-içi ticaret oranı da aynı süre zarfında % 15,50'den % 18,47'ye yükselmiştir.

Ticari işbirliği çerçevesinde İSEDAK Stratejisinin yeni bir uygulama mekanizması olan İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu, belirlenen teknik konuları görüşmek üzere yılda iki kez Ankara'da bir araya gelmekte olup Üye Ülke uzmanları arasında görüş alışverişinde bulunulması ve deneyim ile iyi uygulamaların paylaşılması adına önemli bir platformdur. Çalışma Grubu, düzenlemiş olduğu ilk dört toplantıda sırasıyla KOBİ İhracatının Arttırılması, KOBİ'lerin Ticaret Finansmanına Erişiminin Arttırılması, İİT Üyesi Devletlerde Gümrük İşlemlerini Geliştirerek İİT-İçi Ticaretin Kolaylaştırılması, TPS-OIC özelinde İİT Üyesi Ülkelerde Tercihli Ticaret Anlaşmaları (PTA) ve Ticaret Serbestisi Çalışmalarını ele almıştır. Ticaret Çalışma Grubu Toplantıları ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere, İSEDAK internet sitesinin ilgili bölümünden ulaşabilirsiniz: http://www.comcec.org/EN_YE/icerik.aspx?iid=244