عربي EN FR TR

   Yoksulluğun Azaltılması

Updated: 14.01.2015

Gelişmekte olan ülkeler, yoksulluğun azaltılması anlamında son yıllarda önemli ilerlemeler kaydetmesine rağmen, yoksulluk oranları hala önemli sayıda ülke için yüksek olmaya devam etmektedir. Yoksulluk, İİT üye ülkelerinin önemli bir kısmı için de temel sorunlardan biridir. En Az Gelişmiş 48 ülkeden 21'i, İİT üyesidir. Ayrıca, İİT nüfusunun dörtte biri, günde 1,25 ABD Dolar sınırının altında geçimlerini sürdürmektedir.

Yoksulluğun azaltılması, İSEDAK'ın daimi gündem maddeleri arasında yer almaktadır. Bu konu, ayrıca İSEDAK Stratejisi'nde işbirliği alanlarından biri olarak belirlenmiştir. Yoksulluğun azaltılması ile ilgili işbirliklerinin stratejik hedefi, "üye ülkelerde aşırı yoksulluk ve açlığın ortadan kaldırılması" olarak belirlenmiştir. Strateji'nin yoksulluğun azaltılması ile ilgili bölümünde Yardımların Etkililiği, Yoksulların Üretim Kapasitesi, Finansal Kaynakların Etkin Kullanımı ve Yoksulluğun İzlenmesi çıktı alanları olarak belirlenmiştir.

Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu, Stratejinin ilgili bölümlerinden beklenen çıktılar ve Çalışma Grubu üyelerine dağıtılan anket soruları aracılığıyla seçilen belli konulara her toplantısında yer vermektedir. İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO), her bir toplantı ile ilgili analitik çalışmalar yapmakta olup bu çalışmaları, bütün çalışma grubu toplantıları öncesinde katılımcılarla paylaşmaktadır. CCO, İİT Üye Devletlerinin yanı sıra tüm dünyada sektörün genel durumu ile ilgili bilgi vermek amacıyla, söz konusu toplantılara yoksulluk ile ilgili sektörel görünüm raporları sunmaktadır. Çalışma Grubu Toplantılarına katılan uzmanlar, başarı hikayeleri ve karşılaşılan önemli sorunlar dahil olmak üzere ülkelerinde yaşadıkları deneyimleri paylaşma fırsatı yakalamaktadır. CCO tarafından her toplantı sonrası, yapılan sunumların ve politika tartışmalarının özetlerini içeren tutanaklar hazırlanmaktadır. İSEDAK Yoksulluğun Azaltılması Çalışma Grubu toplantıları ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız

2012 yılının Temmuz ayında Rio de Janeiro'da düzenlenen BM Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı'nda, Milenyum Kalkınma Hedefleri 2015 sonrası dönem için Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) olarak tanımlanmıştır. 2015 sonrası dönem için Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin nihayetlendirilmesi ve bu hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik yöntem ve mekanizmalar, konuyla ilgili uluslararası forumlarda ele alınmaktadır.

Bu doğrultuda, 28 Kasım 2014 günü İSEDAK 30. Toplantısı sırasında, İslam Ülkelerinin Kalkınma Sorunları ve 2015 Sonrası Kalkınma Gündemi” adlı özel bir panel düzenlenmiştir. Panelin temel amacı, İİT Üye Ülkelerinde Milenyum Kalkınma Hedeflerinde ne kadar başarılı olunduğunun ve Üye Ülkelerin SKH açısından karşılaştıkları kalkınma sorunlarının tartışılması ve İİT Üye Ülkelerinin BM 2015 Sonrası Kalkınma Hedeflerine katkı sağlamasıdır. Bu bağlamda, İSEDAK 30. Toplantısı'nda “İKB ve İSEDAK Koordinasyon Ofisi'nden, Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) ve 2015 Sonrası Kalkınma Gündemine yönelik olarak İİT'nin bakış açısını yansıtan müşterek bir çalışma yürütmesi ve bu çalışmayı İSEDAK 31. Toplantısına sunması talep edilmiştir".

Bunun yanı sıra Kalkınma İçin İslam Dayanışma Fonu (ISFD) , Afrika İçin Özel Kalkınma Programı (SPDA), İİT Pamuk Programı ve İİT Üye Ülkeleri İçin Mesleki Eğitim ve Öğretim Programı (İİT‐VET) çerçevesinde yoksulluğun azaltılması alanında işbirliği çalışmaları yürütülmektedir.