عربي EN FR TR

    Mali İşbirliği

Updated: 14.01.2015

Mali işbirliği alanında, İİT üye ülkelerinin sosyo-ekonomik kalkınmasına yönelik büyük bir potansiyel bulunmasına rağmen, İİT Üye Ülkelerinde mali piyasaların büyük bir kısmı, küçük ölçekli piyasalar, ürün çeşitliğinin olmaması ve yetersiz altyapı nedeniyle sürdürülebilir ekonomik büyüme ve kalkınmayı destekleyebilecek kadar etkili değildir.

İSEDAK bünyesinde mali işbirliğinin geliştirilmesi ile ilgili düşünceler, İSEDAK'ın ilk toplantılarını düzenlendiği tarih kadar eskidir. Bu alandaki işbirliği çalışmaları, son yıllarda yoğunlaştırılmış ve derinleştirilmiştir. Mali İşbirliği konusu da, İSEDAK Stratejisi'nde işbirliği alanlarından biri olarak belirlenmiştir. Mali işbirliğinin derinleştirilmesini stratejik bir hedef olarak tanımlayan İSEDAK Stratejisi'nde düzenleme ve denetlemeye yönelik işbirliği, sermaye akışları, mali piyasaların görünürlüğü, eğitim ve araştırma & geliştirme faaliyetleri ile istatistik gibi çıktı alanları öngörülmektedir. İSEDAK Stratejisi, hedefler ve beklenen çıktıları doğrultusunda Çalışma Grupları ve İSEDAK Proje Döngüsü Yönetimi (PCM) gibi son derece iyi tanımlanmış uygulama mekanizmalarına da vesile olmuştur.

İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu bilgi üretilmesi, deneyim ve iyi uygulamaların paylaşılması, ortak bir anlayış oluşturulması ve politikaların yakınlaştırılması amacıyla Üye Ülkelerden ilgili uzmanları düzenli olarak bir araya getirmektedir. İSEDAK Mali İşbirliği Çalışma Grubu toplantıları ile ilgili ayrıntılı bilgi için: tıklayınız.

Ayrıca bu alanda Borsalar Forumu, İSEDAK Sermeye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu ve Merkez Bankaları ile Para Otoriteleri arasında işbirliğine yönelik olarak devam eden pek çok çalışma bulunmaktadır.

BORSALAR ARASI İŞBİRLİĞİ

İSEDAK tarafından, Üye Devletlerin Borsaları arasında 2005 yılında işbirliği başlatılmış ve bu kapsamda "İİT Üyesi Devletler Menkul Kıymetler Borsaları Forumu" kurulmuştur. Forum, İİT Üyesi Devletlerin Borsaları ve ilgili kurumları için iletişim kanallarının açılmasına ve piyasa işlemlerini yöneten usul ve yönetmeliklerin uyumlaştırılmasına ağırlık vermektedir.

Forum, bugüne dek 9 kez bir araya gelmiş ve Üye Devletler Menkul Kıymetler Borsaları arasında işbirliğinin derinleştirilmesi anlamında önemli ilerlemeler kaydetmiştir. Ayrıca, S&P İİT/İSEDAK Endeksi ile ilgili çalışmalarını da tamamlamıştır. Endeks, 22 Haziran 2012 tarihinde İstanbul'da hizmete girmiştir. Endeks Bahreyn, Bangladeş, Fildişi Sahilleri, Mısır, Endonezya, Ürdün, Kazakistan, Kuveyt, Lübnan, Malezya, Fas, Nijerya, Umman, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan, Tunus, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi 19 İİT üye ülkesinden 50 öncü firmanın performansını ölçmek üzere tasarlanmıştır. Endeks'in resmi lansman töreni, İSEDAK'ın 28. Toplantısı sırasında gerçekleştirilmiştir.

Forum'un Dokuzuncu Toplantısı, 19 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'da düzenlenmiştir..

Forum faaliyetleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için Forum internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz

İSEDAK SERMAYE PİYASALARI DÜZENLEYİCİLERİ FORUMU

İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu, 2011 yılında kurulmuş ve bu husus, İSEDAK 27. Toplantısında memnuniyetle karşılanmıştır. Forum, Üye Ülkeler arasında daha uyumlu politikaların oluşturulması ve düzenlemelerin yapılması amacıyla, düzenleyici ve hukuki altyapı koordinasyonunun ve işbirliğinin artırılmasını amaçlamaktadır.

Forumun Piyasa Gelişimi, Kapasite Geliştirme, İslami Finans ve Mali Okuryazarlık alanlarında Dört Görev Gücü bulunmaktadır. Bu görev güçlerinin temel amacı, İİT Üyesi Devletler arasında hem küresel hem de bölgesel düzeyde deneyim ve bilgi paylaşımının hızlandırılması ve piyasaların gelişiminin desteklenmesidir.

İSEDAK Sermaye Piyasaları Düzenleyicileri Forumu'nun 4. Toplantısı, 19 Kasım 2015 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilmiştir.

Forum faaliyetleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için Forum internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

MERKEZ BANKALARI VE PARA OTORİTELERİ ARASINDA İŞBİRLİĞİ

İSEDAK 24. Toplantısında alınan karar doğrultusunda, İİT Üye Ülkelerinin Merkez Bankaları ve Para Otoriteleri, 3 Ekim 2009 tarihinde İstanbul'da bir araya gelmiş ve bu alanda deneyimlerin paylaşılması, kurumsal ve beşeri kapasitesinin arttırılması amacıyla düzenli olarak toplanma konusunda mutabakata varmıştır.

14-15 Mayıs 2012 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen 12. İİT Merkez Bankaları ve Para Otoriteleri Toplantısında, aşağıdaki alanlarda teknik evveliyat raporlarının hazırlanması amacıyla çalışma gruplarının kurulmasına karar verilmiştir: Ödeme Sistemleri (Eş-Başkanlar: Türkiye ve Endonezya), Makro-İhtiyati Düzenlemeler (Eş-Başkanlar: Sudan ve Birleşik Arap Emirlikleri), ve İslam Finansmanında Likidite Yönetimi (Eş-Başkanlar: Malezya ve Bahreyn). 14. İİT Merkez Bankaları ve Para Otoriteleri Toplantısı, 5-6 Kasım 2014 tarihlerinde Endonezya'nın Surabaya kentinde gerçekleştirilmiştir. 15. Toplantı ise, 2016 yılında Surinam Cumhuriyeti'nde düzenlenecektir.

Merkez bankaları ve para otoriteleri arasında işbirliği ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız