عربي EN FR TR

   Turizm

Updated: 14.01.2015

Turizm, küresel ekonomide önemli sektörlerden biri olup hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde sürdürülebilir ekonomik büyümenin yanı sıra yoksullukla mücadele ve istihdam oluşturulmasına da katkıda bulunur. Turizm, ayrıca ülkeler arasında kültürel anlayışın gelişmesini ve refahın artmasını sağlar.

9 Kasım 2009 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen İSEDAK Ekonomi Zirvesi'nde, turizm alanında Üye Ülkeler arasında işbirliğinin arttırılması amacıyla, bu önemli alandaki işbirliği çalışmalarına öncelik verilmesi kararlaştırılmıştır.

Turizm, aynı zamanda İSEDAK Stratejisinde işbirliği alanlarından biri olarak tanımlanmıştır. İSEDAK Stratejisiyle tanımlanan Stratejik Hedef, "İİT Üye Ülkelerinde sürdürülebilir ve rekabet gücüne sahip bir turizm sektörü oluşturmaktır.'' Bu hedefe ulaşılması amacıyla Stratejide düzenleyici çerçeve, eğitim ve kapasite geliştirme programları, özel sektör katılımı, toplum temelli turizm programları ve pazarlama stratejileri başlıkları altında beş çıktı alanı öngörülmektedir.

İSEDAK Stratejisi'nin işler hale getirilmesi amacıyla Turizm Çalışma Grubu kurulmuştur. ÇG bilgi üretilmesi ve yayılmasının sağlanması, deneyim ile iyi uygulamaların paylaşılması, ortak bir anlayış oluşturulması ve bu alanda politikaların yakınlaştırılmasını amaçlamaktadır. Ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Çalışma Grubu Toplantıları sırasında yapılan görüşmelere zenginlik katmak amacıyla, Toplantı konusu ile ilgili olarak analitik raporlar ve "İSEDAK Turizm Genel Görünümü" adlı bir çalışma hazırlanmakta ve ÇG Toplantılarına sunulmaktadır. Ayrıca, Toplantı çıktılarını içeren Çalışma Grubu Toplantı Tutanakları, düzenlenen her ÇG Toplantısından sonra yayınlanmaktadır. Çalışma Gruplarına iletilen tüm belgelere, İSEDAK internet sitesindeki Çalışma Grupları Bölümünden ulaşabilirsiniz.

Bunun yanı sıra, İslam Turizm Bakanları Konferansı (ICTM), bugüne dek sekiz kez bir araya gelmiştir. Bakanlar Konferansı ve Turizm Koordinasyon Komitesi Toplantıları ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Turizm alanında potansiyel işbirliği alanlarının tartışılması ve turizm sektöründe yaşanan ortak sorunların belirlenmesi adına özel sektör temsilcilerinin bir araya getirilmesi amacıyla İİT/İSEDAK Özel Sektör Turizm Forumu oluşturulmuştur. Forum, ayrıca özel sektör temsilcilerinin deneyim ve bilgi paylaşımında bulunabileceği düzenli bir iletişim aracı olarak faaliyet göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı da, Forum Sekretaryası olarak görevlendirilmiştir. Forum ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız.