عربي EN FR TR

   Ulaştırma

Updated: 14.01.2015

Ulaştırma, ekonomik faaliyetler içerisinde vazgeçilmez bir role sahiptir. Kaynaklara ve piyasalara fiziki erişim olmadan ekonomik büyüme ve kalkınmadan söz edilemez. Bu nedenle, etkin bir ulaşım sistemi, sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı sağlayan temel bir unsurdur. Ulaştırma; kişilerin, ticari malların, hizmetlerin ve kaynakların dolaşımını kolaylaştırır ve yerel ile uluslararası pazarlara erişimi arttırır. Ulaştırma, sağlık ve eğitim gibi temel kamu hizmetlerine erişim için de elzemdir. Dolayısıyla, etkin bir ulaştırma sisteminin önündeki fiziki ve fiziki olmayan engellerin kaldırılması, ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına doğrudan etki etmektedir. Ekonomik kalkınmadaki rolünün yanı sıra, modern ve etkin ulaştırma altyapısı ve hizmetleri, ülkeler içerisinde ve arasında ticari malların ve hizmetlerin düzgün bir şekilde dolaşımını düzenleyen kanun ve yönetmeliklerle birlikte, bölgesel ekonomik işbirliğinin ve entegrasyonun güçlendirilmesi bakımından da hayati unsurlardır.

İİT Üye Devletlerinde sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için etkin bir ulaştırma sisteminin önemi göz önünde bulundurularak, İSEDAK çatısı altında önemli çalışmalar yapılmaktadır. 9 Kasım 2009 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen İSEDAK Ekonomi Zirvesi’nde, ulaştırma alanında Üye Devletler arasında işbirliğinin arttırılması amacıyla, bu önemli alandaki işbirliği çalışmalarının yeniden canlandırılmasına karar verilmiştir. Bu doğrultuda, İSEDAK 27. Bakanlar Görüş Alışverişi Oturumu, “Ulaştırma Ağlarının Ticaret ve Turizme Etkisi” konusuyla gerçekleştirilmiştir. Oturumda, "İİT-İçi Ulaştırma İşbirliği Çerçevesi" (İzmir Belgesi 2011) memnuniyetle karşılanmıştır. İzmir Belgesinin temel amacı, üye ülkeler arasında güvenli, sağlam ve kaliteli bir ulaştırma ağının kurulmasıdır.

Ulaştırma ve İletişim, 2012 yılında kabul edilen İSEDAK Stratejisi'nde, İSEDAK'ın altı işbirliği alanından biri olarak tanımlanmaktadır. Ulaştırma ve iletişim alanında işbirliklerinin stratejik hedefi, “Üye Devletlerde ulaştırma ve iletişimin işleyişini, etkinliğini ve sürdürülebilirliğini geliştirmek” olarak tanımlanmıştır. Strateji'nin ulaştırma ve iletişim ile ilgili bölümünde Düzenleyici Çerçeve, Kurumsal ve Beşeri Kapasite, Ulaştırma Altyapı Politikaları ile Bilgi ve İletişim Teknolojileri, çıktı alanları olarak belirlenmiştir.

Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu, Stratejinin ilgili bölümlerinden beklenen çıktılar ve Çalışma Grubu üyelerine dağıtılan anket soruları aracılığıyla seçilen belli konulara her toplantısında yer vermektedir. İSEDAK Koordinasyon Ofisi (CCO), her bir toplantı ile ilgili analitik çalışmalar yapmakta olup bu çalışmaları, bütün çalışma grubu toplantıları öncesinde katılımcılarla paylaşmaktadır. CCO, İİT Üye Devletlerinin yanı sıra tüm dünyada sektörün genel durumu ile ilgili bilgi vermek amacıyla, söz konusu toplantılara ulaştırma ile ilgili sektörel görünüm raporları sunmaktadır. Çalışma Grubu Toplantılarına katılan uzmanlar, başarı hikayeleri ve karşılaşılan önemli sorunlar dahil olmak üzere ülkelerinde yaşadıkları deneyimleri paylaşma fırsatı yakalamaktadır. CCO tarafından her toplantı sonrası, yapılan sunumların ve politika tartışmalarının özetlerini içeren tutanaklar hazırlanmaktadır.

İSEDAK Ulaştırma ve İletişim Çalışma Grubu toplantıları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için tıklayınız.