عربي EN FR TR

    Tarım ve Kırsal Kalkınma

Updated: 14.01.2015

Tarım, insan hayati için ayrı bir öneme sahip olup hayatta kalabilmek için gereken temel ihtiyaçları karşılar. Tarım, aynı zamanda Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) ve istihdama katkı sağlaması nedeniyle ekonomik ve sosyal gelişim için de önemli bir sektördür. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yoksulluğun azaltılması ve sürdürülebilir kırsal kalkınma anlamında önemli bir sektör olarak kabul edilmektedir. Yine özellikle Sahra-altı Afrika bölgesindeki bazı ülkelerde kırsal nüfusun büyük bir kısmı için tek geçim kaynağıdır.

Tarım, ayrıca BM tarafından yapılan sıralamaya göre en az gelişmiş ülkeler arasında 21 üyesi bulunan İİT ekonomileri için de önemli bir sektördür. Tarım nüfusu, Üye Ülke toplam nüfusunun üçte birinden fazlasını oluşturmaktadır.

Tarım, İSEDAK’ın önemli işbirliği alanlarından biridir. 2009 yılının Kasım ayında İstanbul’da düzenlenen İSEDAK Ekonomi Zirvesinde bu konuya öncelik verilmiştir. 14-15 Ağustos 2012 tarihlerinde Mekke-i Mükerreme'de düzenlenen 4. Olağanüstü İslam Zirve toplantısında kabul edilen İSEDAK Stratejisi, tarımı İSEDAK’ın işbirliği alanlarından biri olarak tanımlamıştır. İSEDAK Stratejisi'nde, ‘’Üye Ülkelerde tarım sektöründe verimliliğin arttırılması ve gıda güvenliğinin sağlanması’’ stratejik hedef olarak belirlenmiştir. Strateji'de, bu hedefe ulaşılması amacıyla "verimliliğin arttırılması, "düzenleyici çerçeve ve kurumsal kapasite", "güvenilir ve güncel veriler" ve "piyasa performansı ve erişimi" başlıkları altında dört çıktı alanı öngörülmektedir.

İSEDAK Stratejisi'nin uygulanması kapsamında, İSEDAK Tarım Çalışma Grubu (ÇG) oluşturulmuştur. ÇG bilgi üretilmesi ve yayılmasının sağlanması, deneyim ile iyi uygulamaların paylaşılması, ortak bir anlayış oluşturulması ve bu alanda politikaların yakınlaştırılmasını amaçlamaktadır.

Çalışma Grubu Toplantıları sırasında yapılan görüşmelere zenginlik katmak amacıyla, Toplantı konusu ile ilgili olarak analitik bir rapor ve “İSEDAK Tarım Genel Görünümü” adlı bir çalışma hazırlanmakta ve ÇG Toplantılarına sunulmaktadır. Ayrıca, Toplantı çıktılarını içeren Çalışma Grubu Toplantı Tutanakları, düzenlenen her ÇG Toplantısından sonra İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından yayınlanmaktadır. İSEDAK Tarım Çalışma Grubu ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Bu alanda Üye Ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla, bugünde dek 6 Tarım Bakanları Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Tarım Bakanları Toplantısı ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.

Bunun dışında, "İİT Tarım Kapasite Geliştirme Programı (İİT-AgriCAB)" çerçevesinde, SESRIC tarafından Üye Devletlerde farklı tarım ve gıda güvenliği konuları ile ilgili eğitim kursları düzenlenmektedir. İİT-AgriCAB ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen tıklayınız.