عربي EN FR TR

   Özel Sektör

Updated: 14.01.2015

Üye Devletlerde sürdürülebilir ekonomik büyümenin sağlanması ve yoksullukla mücadele edilmesi için, özel sektörün rolünün artırılması kritik bir öneme sahiptir. Bu bakımdan, özel sektörün İİT Üyesi Devletler arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğine katılımı, İSEDAK'ın önemli hedeflerinden biridir. Özel Sektör İşbirliği, İSEDAK Toplantılarının daimi gündem maddeleri arasında yer almaktadır.

Özel Sektör Toplantıları ve İslam Ticaret Fuarları gibi işbirliği çalışmalarına özel sektör katılımının arttırılması amacıyla, Özel Sektör İşbirliği ile ilgili olarak İSEDAK bünyesinde İİT Kuruluşları tarafından pek çok önemli faaliyet düzenlenmektedir.

İslam Ticaret, Sanayi ve Tarım Odası (ICCIA) tarafından İSEDAK'ın almış olduğu kararlar doğrultusunda her yıl Özel Sektör Toplantıları düzenlenmektedir. Bu toplantılar, ortak sorunların ve bu sorunlara yönelik fırsatların görüşülmesi amacıyla üye ülkelerden özel sektör temsilcilerini bir araya getirmektedir. ICCIA, Özel Sektör Toplantıları ile ilgili raporları da İSEDAK Toplantılarına düzenli olarak iletmektedir.

İSEDAK 30. İzleme Komitesi Toplantısına sunulan 16. Özel Sektör Toplantısı ile ilgili ICCIA Raporu İçin tıklayınız.

İİT-içi ticaretin geliştirilmesi amacıyla, İslam Ticareti Geliştirme Merkezi (ICDT) tarafından İİT üye ülkelerinden birinde iki yılda bir İslam Ticaret Fuarları düzenlenmektedir. ICDT ayrıca, Üye Ülkelerde sektörel ticaret fuarları da düzenlemektedir. ICDT, Ticaret Fuarları ile ilgili raporları da İSEDAK Toplantılarına düzenli olarak iletmektedir.

İSEDAK 30. Toplantısına sunulan Ticaret Fuarları ile ilgili ICDT Raporu İçin Tıklayınız.

Ayrıca, İSEDAK 30. Toplantısında yan etkinlik olarak şu faaliyetler/etkinlikler düzenlenmiştir:

  • MÜSİAD tarafından düzenlenen 15. MÜSİAD Uluslararası Fuarı & 18. Uluslararası İş Forumu
  • TOBB ve İKB tarafından düzenlenen Filistin Ticaret ve İş Expo 2014
  • FCIC ve DEİK tarafından düzenlenen Uluslararası Mühendislik Forumu
  • İSEDAK, özel sektör işbirliği çerçevesinde Üye Devletlerde KOBİ'lerin gelişimine azami önem vermektedir. Bu bağlamda, İSEDAK Ticaret Çalışma Grubu tarafından düzenlenen ilk iki toplantıda sırasıyla İİT Üye Devletlerinde KOBİ İhracatlarının Teşvik Edilmesi ve İİT Üye Devletlerinde KOBİ'lerin Ticaret Finansmanına Erişiminin Arttırılması konuları ele alınmıştır. Söz konusu toplantılar ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere, İSEDAK internet sitesinin ilgili bölümünden ulaşabilirsiniz: http://www.comcec.org/EN_YE/icerik.aspx?iid=244