عربي EN FR TR

   İSEDAK Koordinasyon Ofisi Hakkında

Updated: 11.12.2012

İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İSEDAK için sekretarya hizmeti sunar. İSEDAK Koordinasyon Ofisine, İSEDAK Başkanının Hükümeti ev sahipliği yapar ve merkezi Ankara'da bulunur. Ofis, İSEDAK toplantılarının organizasyonunun yanı sıra İSEDAK Oturumları ve İzleme Komitesine sunulacak ilgili belgelerin hazırlanmasından sorumludur. İSEDAK Stratejisinin uygulanmasını koordine eder. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, etkin işbirliğinin sağlanması amacıyla Üye Devletler, İİT Kuruluşları ve diğer uluslararası kuruluşlarla iletişim kurar.

İSEDAK Tüzüğünün 13. Maddesi uyarınca, İSEDAK Koordinasyon Ofisinin görev ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İSEDAK Başkanı Hükümetinin ev sahipliğinde, İSEDAK Sekretaryası olarak görev yapar.

 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İSEDAK çalışmaları çerçevesinde toplantıların organizasyonunu ve çalışmalar, raporlar, sunumlar, kararlar gibi ilgili belgelerin hazırlanmasını sağlar.

 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi, Stratejinin uygulanmasını ve gözden geçirilmesini koordine eder ve İSEDAK Oturumlarına ve İzleme Komitesi Toplantılarına ilerleme raporları sunar. İSEDAK Koordinasyon Ofisi, Stratejinin Program Uygulama Rehberi ve ilgili belgelerini yayınlar.

 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İSEDAK hedeflerinin gerçekleştirilmesi amacıyla, Üye Devletler, İİT Kuruluşları ve diğer uluslararası kuruluşlarla faaliyetler gerçekleştirir.

 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İSEDAK kapsamında gerekli olduğunu düşündüğünde, ekonomik ve ticari işbirliğinin geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yapar veya koordine eder. Ofis, Başkanın talebi üzerine, taslak çerçeve belgeleri ve programları hazırlar.

 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi, etkin işbirliğinin sağlanması amacıyla, toplantılar, programlar, projeler ve faaliyetler ile ilgili olarak Üye devletler, İİT Kuruluşları ve diğer uluslar arası kuruluşlarla iletişim kurar.

 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi, Başkan'a düzenli olarak brifing verir ve Başkan'dan İSEDAK faaliyetlerinde performansın geliştirilmesi ve etkili işleyiş için rehberlik talep eder.

 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi, toplantıların organizasyonu ile ilgili konularda Başkan'ın Bürosuna danışır.

 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İSEDAK davetlerinin ve belgelerinin gönderilmesinden sorumludur.

 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi, İSEDAK Kararlarıyla ilgili olarak Dış İşleri Bakanları Konseyi'ni bilgilendirir.

 • İSEDAK Koordinasyon Ofisi, Bakanlar Kuruluna ve Zirve toplantılarına katılır. İİT Genel Sekreterliği, söz konusu oturumlara İSEDAK Koordinasyon Ofisi'nin davet edilmesini sağlar.