عربي EN FR TR

   Oturum Komitesi Hakkında

Updated: 18.12.2014

Oturum Komitesi, ekonomi alanında çalışan İİT kuruluşlarından oluşan bir İSEDAK organıdır. Komite, İSEDAK toplantıları ve İzleme Komitesi toplantıları ile eş zamanlı olarak toplanır. Komite, İİT'nin ekonomi ve ticaret alanında faaliyet gösteren kuruluşlarının faaliyetlerini ve programlarını gözden geçirir ve koordine eder.

İSEDAK Tüzüğü, Oturum Komitesini aşağıdaki gibi belirlemiştir:

  • Oturum Komitesi ekonomi alanında çalışan İİT kuruluşlarından oluşur.
  • Oturum Komitesi, İİT kuruluşlarının faaliyetlerini ve programlarını gözden geçirmek ve koordine etmek ve Genel Kurula rapor etmek üzere her Toplantı ile eş zamanlı olarak ve ihtiyaç halinde toplanır.
  • Oturum Komitesi toplantıları için gündem taslağı, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından hazırlanır. Gündem taslağı, İSEDAK Koordinasyon Ofisi tarafından, Komite üyelerine ve diğer davetlilere iletilir.
  • İSEDAK Koordinasyon Ofisi Oturum Komitesi toplantılarını düzenler, toplantıya başkanlık eder, ilgili belgelerin hazırlanmasını sağlar ve toplantıda alınan tavsiye kararlarını ve toplantı raporunu İSEDAK Oturumlarına sunar.

Oturum Komitesi, bugüne kadar 26 Toplantı yapmıştır. Oturum Komitesi Toplantıları Raporları için tıklayınız.

İİT Kuruluşlarının İSEDAK himayesindeki 2014 yılı etkinliklerine ait liste için lütfen tıklayınız.