عربي EN FR TR

   İzleme Komitesi

Updated: 18.12.2014

İzleme Komitesi, İSEDAK'ın organlarından biridir. İSEDAK Genel Kuruluna sorumluluklarını yerine getirmede yardım eder. İzleme Komitesi, İSEDAK'ın alanına giren konulardan sorumlu Bakanlar veya temsilcilerinden oluşur. 1984 yılında İstanbul'da düzenlenen 1. İSEDAK Oturumunda kurulmuş ve ilk toplantısını Eylül 1985'te İstanbul'da gerçekleştirmiştir. Komite, İSEDAK Genel Kurulu tarafından kabul edilen proje ve programların uygulanma durumunu gözden geçirir ve bunlara yönelik tavsiye kararları alır. Komite ayrıca İSEDAK Genel Kurulu'nun taslak gündemini hazırlar.

İzleme Komitesi yıllık olarak genellikle Mayıs ayında Türkiye'de düzenlenir.

İzleme Komitesi, Daimi Başkan, Daimi Başkan Yardımcıları, Zirve Başkanı, Raportör ve üç coğrafi grubu (Afrika, Arap ve Asya grubu) temsil eden Başkan Yardımcıları ve bir önceki Büronun üç üyesinden oluşur. Raportör ve üç coğrafi grubu (Afrika, Arap ve Asya grubu) temsil eden Başkan Yardımcıları her üç yılda bir İSEDAK tarafından yenilenir. Mevcut üyeler, 29. İSEDAK Toplantısında yenilenmiştir. İzleme Komitesinin mevcut yapısı aşağıdaki listede verilmiştir.

İSEDAK İzleme Komitesinin Mevcut Yapısı:

ÜLKE

DURUM

Türkiye Cumhuriyeti

Başkan (Daimi)

Suudi Arabistan Krallığı

Başkan Yardımcısı (Daimi)

Filistin Devleti

Başkan Yardımcısı (Daimi)

Mısır Arap Cumhuriyeti

Zirve Başkanı

Kuveyt Devleti

Başkan Yardımcısı-Arap Bölgesini temsilen

Endonezya Cumhuriyeti

Başkan Yardımcısı-Asya Bölgesini temsilen

Nijer Cumhuriyeti

Başkan Yardımcısı-Afrika Bölgesini temsilen

Pakistan İslam Cumhuriyeti

Raportör

Katar Devleti

Bir Önceki Büro Üyesi

Kazakistan Cumhuriyeti

Bir Önceki Büro Üyesi

Mali Cumhuriyeti

Bir Önceki Büro Üyesi

İzleme Komitesi, bugüne kadar 31 Toplantı yapmıştır. İzleme Komitesi Toplantıları Raporları için tıklayınız.