عربي EN FR TR

İSEDAK Başkanı

Kazablanka'da 1984 yılında yapılan Dördüncü İslam Zirve Konferansında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İSEDAK'ın Daimi Başkanı olarak seçilmiştir. 1984 yılından bu yana İSEDAK, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başkanlığında Bakanlar düzeyinde yıllık olarak İstanbul'da toplanır. İSEDAK Başkanı, İSEDAK Genel Kurulu'na başkanlık eder ve İSEDAK'ın etkin çalışmasını teminen İSEDAK kapsamındaki işbirliği çalışmalarına rehberlik eder.

Ekselansları Recep Tayyip ERDOĞAN, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve İSEDAK Başkanıdır.

İSEDAK Statüsü ve İç Tüzüğünün 9. Maddesi uyarınca, İSEDAK Başkanının rolü ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:

  • Başkan, İSEDAK'ın düzgün işleyişini denetler ve etkinliğini artırmak için gerekli yasal, kurumsal ve organizasyonel tedbirleri alır.

  • Başkan, İslam Zirvesine düzenli olarak ilerleme raporları sunar.

  • Başkan, gerekli gördüğü zaman, İSEDAK Özel Oturumu veya İSEDAK Zirvesi toplantısı için çağrıda bulunur.

  • Başkan, İSEDAK Koordinasyon Ofisinden, İSEDAK bünyesinde işbirliği için çerçeve belge ve program taslakları hazırlamasını talep edebilir.